Centar Proventus vas poziva na seriju radionica za sve stručnjake koji rade sa
djecom i mladima:

Specifičnosti psihoterapije adolescenata i mladih
Voditelj radionice: prim.dr.Ivan Ilić

subota, 16.03.2013.

Kratki pregled radionice:
1. Identitet – centralna tema adolescencije i adolescentne psiho-terapije
2. Opći principi psihoterapije adolescenata i mladih
3. Procjena adolescenata i mladih u svrhu psihoterapije
4. Proces psihoterapije adolescenata i mladih
5. Pojava kontratransfera u psihoterapiji
6. Ličnost psihoterapeuta
7. Radna alijansa u psihoterapiji adolescenata i mladih
8. Četiri stupa psihoterapije adolescenata i mladih

Radionica će biti podijeljena na tri dijela:
1 dio— predavanje i pitanja vezana za temu psihoterapije adolesce-nata i mladih (1,5 h)
2 dio—diskusijske grupe (1,5 h)
3 dio—kako se snalazimo u terapijskom radu sa adolescentima, prikaz kliničkog slučaja sudionika (3 h)

Zašto je važna ova radionica za stručnjake koji rade s adolescentima i mladima?
Adolescenti i mladi predstavljaju posebnu i vrlo delikatnu populaciju u psihijatriskom i psihoterapijskom smislu. Specifičnosti ovog perio-da su višestruke i evidentne su na tjelesno-biološkom, psihološkom i socijalnom planu.

Osnovni zadatak ovog perioda je priprema individue za samostalan život i zrelost odraslog doba, pa nije neobično da se mladi susreću s različitim konfliktima i podijeljenim osjećajima. Završava relativno bezbrižna faza djetinjstva, a započinje proces separacije (potreba razrješavanja infantilnih objektnih odnosa) i individuacije (proces formiranja identiteta).

Činjenica je da su adolescenti i mladi psihoterapijski izrazito zahtjevni, te postoji iznimna potreba prevalentnog usmjerenja terapeuta za rad sa mladima.

Prvi kontakt psihoterapeuta s adolescentom je iznimno važan, a specifični zahtjevi u kontekstu rada s adolescentom i mladima su:

 • Spol
 • Godine starosti i iskustvo
 • Strpljenje
 • Sposobnost pažljivo usmjerenog slušanja
 • Komunikacijske sposobnosti
 • Suzdržljivost
 • Izdržljivost
 • Stalnost i predvidljivost
 • Fleksibilnost
 • Kreativnost
 • Autentičnost (postignut personani dignitet i integritet)
 • Atraktivnost (jasnoća u prezentaciji sebe i svojih intervencija uz dozu humora)

O Ivanu Iliću:

Ivan Ilić je psihijatar i psihoanaliticki psihoterapeut, zaposlen kao šef Od-sjeka za poremećaje mladih pri Klini-ci za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Trenutno je na funkciji predsjednika Sekcije za psihoterapiju Srpskog ljekarskog društva (odgovara Hrvatskom lječničkom zboru) sa dugogodišnjim iskustvom u psihijatrij-skom i psihoterapijskom radu sa adolescentima i mladim pacijentima. Objavio je puno stručnih radova u domaćim časopisima Subspecijalistički rad za psihoterapeuta bio je na temu: “Inicijalna faza u psihoanalitičkoj psihoterapiji mladih” (1996.).

Više informacija možete dobiti kod:
Jelena: 091 5200 005; [email protected]
Tatjane: 095 804 3982; [email protected]
www.centarproventus.hr