Obavještavamo Vas da se od 23.-25.092011. u Zagrebu održava CPD radionica za psihoterapeute na temu: “The Borderline Dynamic and the Disorders of Self”.

Radionica je namjena psihoterapeutima različitih terapijskih škola i usmjerenja. Radionicu će voditi Tom Warnecke, ECP,EABP, UKCP tjelesni psihoterapeut i supervizor sa dugogodišnjim terapijskim iskustvom u radu sa klijentima koji imaju poremećaje osobnosti.

Svaki sudionik po sudjelovanju dobiva potvrdu koju potpisuje Tom Warnecke sa brojem sati CPD radionice, datumom i temom radionice.

Radionica se prijavljuje i psihološkoj komori – za sudionike koji su članovi komore.

U prilogu se nalazi letak u kojem se nalaze detaljnije informacije o smoj radionici i voditelju.

Mjesto održavanja radionice: Dječji vrtić Šumska Jagoda, na adresi Sveti Duh 75.

Cijena sudjelovanja na radionici je: 1000,00 kn

Za prijavu je potrebno popuniti obrazac za prijavu koji se nalazi u prilogu i poslati ga na adrese:
Aleksandra Stevanovic: stevanovic.aleksandra@gmail.com , i Velimir Dugandžić: duganv@gmail.com

Srdačan pozdrav i vidimo se u rujnu na radionici.