Poštovane kolege, sa velikim zadovljstvom Vas pozivamo na trodnevnu radionicu pod nazivom “Uvod u integrativnu terapiju”

Cilj radionice je da se polaznici upoznaju sa osnovnim konceptima integrativne psihoterapije kroz relaciono razvojni model. Glavne teme biće:

            Preverbalna i verbalna manifestacija kreativnog prilagođavanja;

            Uticaj skripta na interpersonalne odnose: ponavljanje ili popravljanje;

            Uloga terapeuta: upotreba tehnika i upotreba selfa.

Radionica je namenjena psihoterapeutima, edukantima različitih psihoterapijskih modaliteta, psiholozima, lekarima i socijalnim radnicima.

Radionicu će držati dr Kenneth Evans doktor psihoterapije, psihoterapijski trener i supervizor preko 30 godina, autor vise knjiga o psihoterapiji, superviziji i istrazivanju.

Metod rada: didaktičko predavanje, iskustveno učenje i lični razvoj.

Za radionicu je obezbeđen prevodilac.

Radionica će se održati od 1. do 3. novembra 2013., u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 76, u organizaciji Centra za psihološku edukaciju i konsalting, pri Fakultetu za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić – Novi Sad.

CENA trodnevne radionice: 120 evra

PLAĆANJE: instrukcije za uplatu iz inostranstva date su u atačmentu

Prijave se obavljaju putem mejla cepk@fpps.edu.rs (Saša Ljaškević – koordinator centra)

Polaznici dobijaju sertifikat o treningu iz psihoterapije.

Više o predavaču:

Dr Kenneth Evans registrovani Gestalt psihoterapeut i Integrativni psihoterapeut u U.K., nosilac evropskog sertifikata za psihoterapiju. Dr Evans je Osnivač je i kodirektor akreditovanog trening instituta pod nazivom – Evropski centar za psihoterapijske studije, sa sedištem u Normandiji (www.eurocps.eu). Bio je direktor dva trening centra u U.K. Autor je dva master programa iz Gestalt psihoterapije i koautor Master programa iz Integrativne psihoterapije i Transakcione analize. U toku 2000 bio je koautor programa na doktorskim studijama iz psihoterapije. Imao nekoliko veoma istaknutih pozicija u okviru psihoterapijskih organizacija u Evropi, što reflektuje njegovu orijentaciju na razvoj profesije psihoterapeut. Tako je 1994. godine bio Predsednik Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Od  1996. do 1999. je bio osnivač i Predsednik Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju. Od 2002. do 2008. je bio Predsednik Evropske asocijacije za Gestalt psihoterapiju. Trenutno, dr Evans je Registrator Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju. Takođe predaje kao gostujući profesor na master studijama: Psihoterapija, na katedri za psihologiju pri Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Srdačno,

Centar za psihološku edukaciju i konsalting – Novi Sad