Milanja Ivica

prof. psihologije, psihoterapeut, ECP
HURT
Adresa: Zadar, Put Pudarice 32 J
Tel: 091 500 2808
E-mail: ivicamilanja@gmail.com
Web adresa: www.psihoterapeut-zadar.com

Rođen sam 1976. godine u Zadru, gdje završavam osnovnu školu, gimnaziju i studij psihologije. Tijekom dvadesetak godina rada, volontiranja i honorarnih aktivnosti prošao sam i u većem ili manjem obimu dotaknuo se različitih područja stručnog djelovanja (u školstvu, socijalnoj skrbi, penološkom sustavu, visokom obrazovanju, civilnom sektoru itd).

Vremenom sam se sve više orijentirao prema savjetodavnom i terapijskom radu te 2016. godine stječem diplomu psihoterapeuta pri Evropskom Inštitutu za realitetno terapijo u Kranju. Psihoterapiju koju nudim svojim klijentima (pojedincima i parovima) temeljim na uvjerenjima teorije izbora, a sam izvedbu prema potrebi gradim i različitim tehnikama drugih terapijskih pravaca.

Više detalja: www.psihoterapeut-zadar.com