Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) je organizacija usmjerena prema razvoju i promicanju psihoterapije sukladno europskim standardima.

Savez je dobrovoljni savez više psihoterapijskih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, strukovnih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih ciljeva i interesa, te njihovih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju Statutu i drugim pravilima i odlukama Saveza.

Savez sukladno ciljevima Udruge djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, međunarodne suradnje, socijalne djelatnosti, zaštite ljudskih prava i zdravlja.

SPUH je punopravni član Europske asocijacije za psihoterapiju i priznat je od strane EAP-a kao nacionalna krovna udruga za psihoterapiju (NUO) te kao nacionalna organizacija za akreditiranje i dodjelu (NAO) Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP) za Republiku Hrvatsku.

SPUH je osnovan 1998. godine. Prvi predsjednik bio je prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., psihijatar, a tajnica dr. Gorana Tocilj.

Od 2000. do 2019. godine Savez su vodili Jadran Morović i Irena Bezić. Tijekom njihovog mandata SPUH je narastao sa 8 na 20 članica i postao nacionalni savez psihoterapijskih pravaca, okupljajući škole i pravce koje u prijašnjim vremenima nisu bile spojive. Psihoterapija je postala priznata kao samostalna profesija kroz Zakon o djelatnosti psihoterapije, te je 14.03.2019. osnovana Hrvatska komora psihoterapeuta te je Hrvatska postala jedna od rijetkih zemalja u kojoj je psihoterapija zakonski priznata i regulirana djelatnost!

Aktualni predsjednik je Vedran Korušić, a tajnica udruge je Ivona Maričić Kukuljan.

TIJELA SPUH-a

Povjerenstvo za etiku – [email protected]

Melita Reiner (predsjednica), Irena Bezić, Dubravka Stijačić

Povjerenstvo za propedeutiku – [email protected]

Ljiljana Moro, Ljiljana Bastaić, Irena Bezić, Dubravka Stijačić, Adrijana Bjelajac, Irena Kevo, Tomislav Majcan

Povjerenstvo za dodjelu ECP-a – [email protected]

Irena Bezić (predsjednica), Ljiljana Bastaić, Dubravka Stijačić