Savez je dobrovoljno udruženje više psihoterapijskih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje se radi zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, strukovnih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih ciljeva i interesa te njihovih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju Statutu i Pravilnicima i odlukama Saveza.

Savez je punopravni član Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP = European Association for  Psychotherapy) i priznat je od strane EAP-a kao nacionalna krovna udruga za psihoterapiju  (NUO=National Umbrella Organization) te kao nacionalna organizacija za akreditiranje i dodjelu  (NAO=National Accrediting organization) Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP) za Republiku  Hrvatsku.

Savez je osnovan s ciljem promicanja psihoterapije kao nezavisne znanstvene discipline i samostalne djelatnosti sukladno odredbama Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga, razvoja i unapređenja edukacija, istraživanja i praktičnih aktivnosti u području psihoterapije u Hrvatskoj, unapređenja rada Udruga članica, međunarodne promidžbe hrvatskih dostignuća u psihoterapijskoj djelatnosti, zakonodavnog uređenja i unapređenja položaja psihoterapeuta u Hrvatskoj.

Savez, sukladno ciljevima, djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, međunarodne suradnje, socijalne djelatnosti, zaštite ljudskih prava i zdravlja.

Ciljevi i zadaci Saveza moraju se ostvarivati u skladu s Deklaracijom o psihoterapiji iz Strasbourga, Zakonom o djelatnosti psihoterapije i ovim  Statutom.

SPUH je osnovan 1998. godine. Prvi predsjednik bio je prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., psihijatar, a tajnica dr. Gorana Tocilj.

Od 2000. do 2019. godine Savez su vodili Jadran Morović i Irena Bezić. Tijekom njihovog mandata SPUH je narastao sa 8 na 20 članica i postao nacionalni savez psihoterapijskih pravaca, okupljajući škole i pravce koje u prijašnjim vremenima nisu bile spojive. Psihoterapija je postala priznata kao samostalna profesija kroz Zakon o djelatnosti psihoterapije, te je 14.03.2019. osnovana Hrvatska komora psihoterapeuta te je Hrvatska postala jedna od rijetkih zemalja u kojoj je psihoterapija zakonski priznata i regulirana djelatnost!

Aktualna predsjednica je Katarina Komarica.

TIJELA SPUH-a

Povjerenstvo za etiku – etika@savez-spuh.hr

Jelena Vrsaljko, prof. dr. sc. Ljiljana Moro, Nikolina Essert

Povjerenstvo za dodjelu ECP-a – ecp@savez-spuh.hr

Irena Bezić (predsjednica), Ljiljana Bastaić, Dubravka Stijačić