SPUH

VIZIJA KROVNE UDRUGE:

Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) je organizacija usmjerena prema razvoju i promicanju psihoterapije sukladno europskim standardima. Cilj mu je osiguranje uvjeta za uspostavu zvanja psihoterapeuta i ujednačavanje psihoterapijske prakse.

MISIJA KROVNE UDRUGE:

Psihoterapijske udruge udružene u Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), kao članice Europske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP), organiziraju edukacije iz psihoterapije prema europskim standardima nakon završetka kojih se stječe europska diploma (ECP). Udruge rade na zakonodavnom uređenju potrebnom za uspostavu zvanja psihoterapeuta te na promicanju psihoterapije organizacijom: seminara, radionica, promidžbenih aktivnosti i nakladničke djelatnosti.

SPUH je osnovan 1998. godine. Prvi predsjednik bio je prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., psihijatar, a tajnica dr. Gorana Tocilj.

Aktualni predsjednik je Jadran Morović, dr. med., psihijatar i psihoterapeut, a tajnica udruge dr. sc. Irena Bezić, psiholog i psihoterapeut.

UDRUGE ČLANICE SPUH-a možete pronaći na linku “UDRUGE”