VIZIJA KROVNE UDRUGE:

Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) je organizacija usmjerena prema razvoju i promicanju psihoterapije sukladno europskim standardima.

SPUH je organiziran kao nacionalni krovni savez udruga koje predstavljaju psihoterapijske pravce u skladu s načelima Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga te obrazovnim i etičkim standardima Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP), zastupajući različitost i autonomnost psihoterapijskih pristupa.

SPUH je punopravni član Europske asocijacije za psihoterapiju i priznat je od strane EAP-a kao nacionalna krovna udruga za psihoterapiju (NUO) te kao nacionalna organizacija za akreditiranje i dodjelu (NAO) Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP) za Republiku Hrvatsku.

MISIJA KROVNE UDRUGE:

SPUH je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja psihoterapijskih edukacija, istraživanja i praktičnih aktivnosti u području psihoterapije u Republici Hrvatskoj, unapređenja rada Udruga članica, međunarodne promidžbe hrvatskih dostignuća u psihoterapijskoj djelatnosti, zakonodavnog uređenja i unapređenja položaja psihoterapeuta u Hrvatskoj.

SPUH je osnovan 1998. godine. Prvi predsjednik bio je prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., psihijatar, a tajnica dr. Gorana Tocilj.

Od 2000. do 2019. godine Savez su vodili Jadran Morović i Irena Bezić. Tijekom njihovog mandata SPUH je narastao sa 8 na 20 članica i postao nacionalni savez psihoterapijskih pravaca, okupljajući škole i pravce koje u prijašnjim vremenima nisu bile spojive. Psihoterapija je postala priznata kao samostalna profesija kroz Zakon o djelatnosti psihoterapije, te je 14.03.2019. osnovana Hrvatska komora psihoterapeuta te je Hrvatska postala jedna od rijetkih zemalja u kojoj je psihoterapija zakonski priznata i regulirana djelatnost!

Aktualni predsjednik je Vedran Korušić, a tajnica udruge je Nataša Barolin Belić.

TIJELA SPUH-a

Povjerenstvo za etiku

Melita Reiner (predsjednica), Irena Bezić, Dubravka Stijačić

Povjerenstvo za propedeutiku

Ljiljana Moro, Ljiljana Bastaić, Irena Bezić, Dubravka Stijačić, Adrijana Bjelajac, Irena Kevo, Tomislav Majcan

Povjerenstvo za dodjelu ECP-a

Irena Bezić (predsjednica), Ljiljana Bastaić, Dubravka Stijačić