Možda će se nekome učiniti pretjeranim postavljanje riječi psihoterapija i tabu u istu rečenicu… Tabu označava nešto o čemu se ne smije pričati, nešto što se ne smije spominjati, nešto o čemu nije uputno raspravljati jer je protivno kulturnim i/ili društvenim normama.

Da li je psihoterapija kod nas uistinu tabu tema, nešto o čemu se ne raspravlja i što je protivno našim društvenim normama? Ili smo ipak otvoreni prema njoj? A o čemu zapravo pričamo kada potiho govorimo o psihoterapiji?

Nažalost, činjenica je da naša kultura još uvijek gaji brojne predrasude prema psihoterapiji. Ovom kratkom brošurom želimo ljudima približiti pojam psihoterapije i da, prekršiti taj strašni tabu;). Otvorimo karte, riješimo se strahova, pobijedimo dileme – razgovarajmo o psihoterapiji!

Psihoterapija dolazi od grčki psycho = „duša“ i therapía = “liječiti“. Doslovno shvaćeno, psihoterapija označava „liječenje duše“.

Isprva se psihoterapijski proces odnosio isključivo na rad s ljudima s mentalnim poremećajima, ali godine iskustva i pozitivne prakse dovele su do saznanja da je psihoterapija previše korisna da bi se ograničavala samo na rad s ljudima s mentalnim poremećajima. Danas se psihoterapija shvaća kao proces u kojem terapeut podržava klijenta na putu osobnog rasta i različitim kreativnim tehnikama pomaže mu suočiti se s vlastitim problemima i pronaći adekvatne odgovore i načine njihova rješavanja sa ciljem postizanja bolje funkcionalnosti, cjelovitosti i osjećaja zadovoljstva.

Zar ne zvuči odlično?! Nakon ovako dobrog uvoda, otvaraju nam se vrata za pobijanje nekoliko široko rasprostranjenih mitova.

Saznajte više u brošuri Psihoterapija (ni)je tabu!