SPUH uspješno prošao reakreditaciju za NAO Europske asocijacije za psihoterapiju

392

Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) uspješno je prošao proces reakreditacije za nacionalnu akreditirajuću organizaciju Europske asocijacije za psihoterapiju. Reakreditacija je jednoglasno prihvaćena u Lisabonu, 19.10.2019. na sastanku EAP Boarda i vrijedi idućih 7 godina.

Dokument u prilogu:

Bf_confirmation successful NAO re-accreditation_SPUH_19Oct2019