S_lijeva_na_desno_Jasmina_Sockovic_Jadran_Morovic_Dubravka_Stijacic_Mijo_Maric_Irena_Bezic_Lidija_BudimovicZagreb, 28. listopada – Druga međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) Nijanse psihoterapije, održana 19. i 20. listopada 2013. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike  i mladih, u zagrebačkom hotelu Panorama, ugostila je preko 400 sudionika, domaćih i stranih stručnjaka, ali i građana, koji su tijekom stručnog i popularnog programa uzajamnom razmjenom znanja i iskustava pridonijeli uspjehu konferencije, ali i donošenju bitnih zaključaka, poput:

  • razvoj i implementacija strategije djelovanja Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske u pogledu unapređenja psihoterapeutske profesije i položaja psihoterapeuta kroz zakonodavno uređenje zvanja i djelatnosti psihoterapije  (donošenje Zakona o psihoterapiji (ZOPT) u Hrvatskoj je nužno radi poboljšanja kvalitete pruženih psihoterapijskih usluga, definiranja jasnih okvira tko se može baviti psihoterapijom, generiranja ušteda u zdravstvenom sektoru i otvaranja mogućnosti samozapošljavanja);
  • kontinuirana organizacija konferencija i stručnih skupova s ciljem povezivanja domaćih i inozemnih stručnjaka na području psihoterapije, te usmjerenih na daljnji razvoj psihoterapije kao praktične i znanstvene discipline u Republici Hrvatskoj;
  • nastavno na prethodnu točku, Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske bit će domaćin međunarodnog kongresa Europskog udruženja za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy, EAP) što će pridonijeti jačanju i etabliranju hrvatske psihoterapeutske zajednice na europskoj razini;
  • jačanje suradnje s obrazovnim i specijaliziranim stručnim psihoterapijskim institucijama u Republici Hrvatskoj u pogledu razvoja psihoterapije kao zvanja i djelatnosti, ali i znanstvene discipline otvorene daljnjim istraživanjima;
  • objava Etičkog kodeksa Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske s ciljem promicanja i primjene najviših etičkih standarda u pružanju psihoterapijskih usluga, ali i educiranja sadašnjih i budućih korisnika o važnosti pridržavanja visokih standarda kvalitete u pružanju psihoterapije (uslugu mogu pružati visokoobrazovani i kvalificirani psihoterapijski stručnjaci s diplomom o završenoj edukaciji nekog od priznatih psihoterapijskih pravaca);
  • pokretanje postupka proglašenja dana psihoterapije na nacionalnoj razini, što će pridonijeti daljnjem etabliranju psihoterapijskog zvanja i djelatnosti, ali još bitnije – osvještavanju šire javnosti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja čemu psihoterapija uvelike može pomoći;
  • u stručnom pogledu je nužno formiranje jasnog okvira razlikovanja supervizije psihoterapije od supervizije koja se vrši u psihosocijalnom radu.