Što je psihoterapija?

Psihoterapija je nezavisna znanstvena disciplina koja se prakticira na naprednoj, kvalificiranoj i znanstvenoj razini. Pokriva široki spektar pristupa i metoda temeljenih na utvrđenim teorijama,  metodologijama i istraživanjima.

Pojam psihoterapija pokriva široki spektar pristupa i metoda. Sve one uključuju psihoterapijski tretman (za razliku od medicinskog ili farmakološkog) za dijapazon psihičkih i emocionalnih poteškoća i poremećaja te poteškoća i poremećaja u odnosima. Svaki pristup temeljen je na utvrđenim teorijama, metodologijama i istraživanjima, ukorijenjenima u filozofiji ličnosti i ljudskog stanja.

Psihoterapija može biti kratkoročna ili dugoročna. Neki su pristupi orijentirani na tretiranje i razrješavanje simptoma te osvrtanje na evidentno ponašanje i spoznaju. Cilj nekih drugih pristupa jest pak da dođe do promjene u osobnosti i emocionalnom razvoju osobe, i to na način da se uzimaju u obzir aspekti pojedinčevog unutarnjeg svijeta kojih je dotična osoba možda nesvjesna te na način da joj se pomogne razumjeti i promijeniti duboke i često nesvjesne emocionalne probleme i probleme u odnosima. Različiti pristupi mogu biti naznačeni ili prikladni ovisno o prisutnom problemu ili preferenciji klijenta.

Psihoterapija pruža učinkoviti tretman za ljude s ozbiljnim psihičkim poremećajima. Ljudi mogu tražiti pomoć psihoterapeuta zbog specifičnih razloga, poput trauma iz ranog djetinjstva, poremećaja prehrane, psihosomatskih stanja, suicidalnih misli, posttraumatskog stresnog poremećaja, opsesivnog ponašanja ili fobičnih anksioznosti. U neki drugim situacijama, klijenti traže pomoć zbog načelnog sveprisutnog osjećaja depresije ili anksioznosti, zbog poteškoća s koncentracijom, nezadovoljstva na poslu ili nemogućnosti da oforme zadovoljavajuće odnose. No, vrijednost psihoterapije nije ograničena samo na one s psihičkim problemima. Mnogi ljudi koji imaju iskustva s osjećajima praznine ili besmisla u svojim životima ili koji traže veći osjećaj ispunjenja, mogu profitirati od psihoterapije. Psihoterapija može služiti odraslima, adolescentima, djeci i obiteljima.

Odnos s psihoterapeutom ključni je element svake psihoterapije. Psihoterapeut nudi povjerljivo i privatno okruženje u kojem se na siguran način mogu istraživati i prerađivati teška iskustva. Trenutna teorijska i empirijska istraživanja potvrđuju važnost psihoterapijskog odnosa kao ključnog faktora koji utječe na uspješnost psihoterapije.

Psihoterapija je također profitirala od novijih razvoja u teoriji privrženosti te iz otkrića iz afektivne i kognitivne neuroznanosti. Psihoterapeuti usko surađuju s kolegama iz neuroznanosti u tim novonastalim područjima. Psihoterapija je u srži terapija razgovorom, međutim, psihoterapeuti mogu koristiti cijeli dijapazon metoda, uključujući umjetnost, glazbu, inscenacije i pokret.

PSIHOTERAPIJSKE SEANSE MOGU

  • biti jedan-na-jedan
  • uključivati partnera ili člana obitelji
  • biti grupne
  • neki terapeuti se specijaliziraju za rad s adolescentima i djecom.

Psihoterapeuti EAP-a rade u raznim okruženjima, uključujući nacionalne zdravstvene službe, psihijatrijske bolnice i opće bolnice, centre za djecu i adolescente, privatne prakse i volonterske grupe.