Centar za integralnu tjelesnu psihoterapiju – CITP

Adresa: Sveti Duh 159a, Adresa prostora škole: Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb

Mob: 098 232 859 Tomislav Kuljiš

WEB: https://ipd-center.eu/

Email: info@ipd-center.eu

Voditelj Centra: Tomislav Kuljiš

 

Centar za Integralnu tjelesnu psihoterapiju (ITP) je udruga posvećena edukaciji novih garancija psihoterapeuta ITP-a. Škola Integralne tjelesne psihoterapije je ujedno i najviša razina edukacije u sklopu IPD centra i škole (Integral Personal Development Center and School) koji djeluje na području Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore. IPD Centar je posvećen promicanju psihoterapije, osobnog razvoja i rada na sebi po principima ITP-a i širenju novih znanstvenih spoznaja o važnosti ranog razvoja među stručnim osobama i građanstvom.

Program treninga i edukacije za psihoterapeute ITP-a traje šest godina i razvijen je integracijom prvobitnih tjelesnih psihoterapija: Bioenergetske analize, Core Energetix-a i spoznaja iz suvremenih tjelesnih psihoterapijskih pravaca i metoda (Somatic experiencing) integriranih s attachment-u orijentiranim psihodinamskim pravcima kao i klijentu orijentiranim psihoterapijama koje njeguju odnos bliskosti, povjerenja i posvećenosti klijentu.
Edukacija je pomno strukturirana s ciljem rješavanja osobne problematike uz paralelno učenje terapijskih vještina kroz osobno iskustvo tijekom prve četiri godine. Napredni trening pete i šeste godine omogućava eksplicitnu edukaciju uz paralelan rad s klijentima pod supervizijom u kojoj pored našeg učiteljskog i supervizijskog tima sudjeluju i poznati europski učitelji.

Više o ITP-u:
ITP je primarno usmjerena na dugotrajniji rad s ciljem otklanjanja korijena problematike, a ne samo simptomatologije i vanjske manifestacije dublje problematike klijenta.
ITP u svom radu polazi od znanstveno potvrđenih spoznaja da su (uz epigenetsko nasljeđe) u korijenu većine neželjenih emocionalnih i psiholoških stanja, ponašanja tj. lošeg funkcioniranja osobe njena rana (intrauterina, neonatalna ili kasnija) povrjeđujuća iskustva (zanemarivanje, nenamirenost primarnih potreba ili aktivno emocionalno, psihološko ili tjelesno povrjeđivanje, rana šok trauma i rana razvojno-odnosna trauma).
ITP svoj rad temelji na znanstvenim spoznajama kako rana iskustva određuju organizaciju neurofiziologije organizma, građu tijela te oblikuju duboko nesvjesno koje nekada osobu drži zarobljenu u negativnim nesvjesnim uvjerenjima, loše-adaptivnim obrascima ponašanja i negativnom doživljaju sebe i svijeta.
ITP svoj rad temelji na interpersonalnoj neurobiologiji D. Siegela, razvojnoj i kliničkoj psihologiji, transpersonalnoj psihologiji, neuroznanosti i Polivagalnoj teoriji S. Porgesa, teoriji privrženosti, jungijanskoj psihologiji, integralnoj teoriji Kena Wilbera, suvremenoj teoriji regulacije afekta A. Schorea, konceptu objektnih relacija… itd.

Naša misija je širenje spoznaja o važnosti ranog razvoja i afirmacija psihoterapije, osobnog razvoja i rada na sebi po principima Integralne tjelesne psihoterapije u cilju otklanjanja ili ublažavanja teških stanja i psiho-emocionalne patnje kao i poboljšanja kvalitete psiho-emocionalno-socijalnog života pojedinca, njegovog općeg zdravlja i izgrađivanju boljeg i sretnijeg društva.

Više na: https://ipd-center.eu/programi/itp/