Change – udruga za savjetovanje i psihoterapiju

Adresa:Tošovac 3, 10 000 Zagreb
Tel:01 4673 519
Mob:098 227 502

E-mail: change@gmail.com

U Change psihoterapiji, terapeut i klijent su kreativni suradnici. Klijent je stručnjak za rješenje, a terapeut ga intervencijima, koji su klijentu prihvatljive, vodi ka jasno definiranom cilju. Kao što kaže Herren – idejni osnivač ove škole kaže:

Svaka je osoba apoteka lijekova za sve svoje poteškoće.

Change pripada terapijama usmjerenima na rješenje i na sistem u kojem klijent živi. U radu se izbjegava dugotrajna usmjerenost na problem, jer iz tog stanja (fiziologije problema) klijent ne može prepoznati rješenje. Važna uloga terapeuta je dovesti klijenta u resursno stanje iz kojeg otkriva rješenje. Rješenje se sagledava u kontekstu sistema – i prihvaća tek ako čuva i razvija klijentove odnose sa njemu važnim osobama.

Change – udruga za savjetovanje i psihoterapiju osnovana je 2008 u Zagrebu.