DGIPH Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske

Adresa: Bosanska 6, 10 000 Zagreb
Web: www.gestalt-drustvo.hr
E-mail: info@gestalt-drustvo.hr
Predsjednik društva: Tomislav Rončević

INTEGRATIVNA GESTALT PSIHOTERAPIJA

Gestalt psihoterapija  je egzistencijalistička, experimentalna, holistička i humanistička forma psihoterapije koja stavlja naglasak na osobnu odgovornost svake osobe za život koji živi, na individualno iskustvo u sadašnjem trenutku (sada i ovdje), odnos klijenta i terapeuta (relaciona paradigma), kontekst društvenog okruženja čovjekovog života (teorija polja) i samo regulirajući kapacitet koji ljudima omogućava da se prilagode trenutnoj situaciji u kojoj se nalaze. Trenutno u svijetu postoji preko 200 Gestalt Institiuta u 50 zemalja. Gestalt psihoterapija je raširena po cijelom svijetu i svoju validnost dokazuje nizom znanstvenih istraživanja (Lebow, 2008).

Gestalt je njemačka riječ koja je teško doslovno prevodiva a najčešće se kod nas prevodi kao riječ koja označava cjelovitost, sveukupnost, potpunost forme.

Gestalt psihoterapije je multidimenzionalni  pristup koji u radu sa ljudima obuhvaća pet glavnih dimenzija ljudske aktivnosti (Serge Ginger, str. 8., 2007.):

  1. Fizička dimenzija: „tijelo“, senzacije, pokret, tjelesna/fizička seksualnost
  2. Emocionalna dimenzija:“srce“ , osjećaji, ljubav…
  3. Racionalna dimenzija: „glava“, ideje, kreativnost, mašta
  4. Socijalna dimenzija: drugi ljudi, okoliš, kultura
  5. Duhovna dimenzija: čovjekova pozicija u svemiru i globalnom ekosistemu

Gestalt terapiju utemeljio je psihijatar  Fritz Perls (1893-1970) sa suprugom Lorom Pearls i Američkim pjesnikom, piscem i intelektualcem Paulom Goodmanom između 40-tih i 50-tih godina prošlog stoljeća. Fritz Pearls je inicijalno kliničko iskustvo sakupljao kroz prizmu psihoanalitičke teorije i praktičnih tehnika koje je usvojio kao psihijatar ali je nakon toga značajan utjecaj na razvoj gestalt psihoterapije imalo Pearlsovo osobno iskustvo i učenje od ljudi kao što su neoanalitičari Wilhelm Reich, C.G.Jung, Karen Horney, egzistencialistička filozofija, gestalt psihologija, zen budizam, taoizam, filozofija Martina Bubera, psihodrama, Charlotte Selver, kazalište i ples. Najznačajniji i često spominjani utjecaj na Perlsa izvršio je W. Reich koji je bio i Perlsov terapeut te je usmjerio njegov interes za tijelo i korištenje tijela u psihoterapiji, analizu karakternog oklopa i aktivan stav terapeuta u psihoterapiji (Clarkson,1993.) Gestalt psihoterapija primjenjiva je u različitim okolnostima kao što su individualni rad, grupni rad, rad sa obiteljima, partnerima i rad u institucijama tj. organizacijski razvoj, coaching, rad u zajednici i pedagoški rad.

Danas govorimo o integrativnoj gestalt psihoterapiji kao suvremenom humanističkom psihoterapijskom modalitetu koji  ima etablirano mjesto u psihoterapijskoj sferi i  zauzima sve jaču i važniju poziciju nakon najnovijih znanstvenih otkrića na području neuro znanosti kao terapija koja je orijentirana tkz.“ bottom up“(D. Fosha, 2010.).

DGIPH Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske osnovano je 1997. Godine i okuplja sve stručnjake koji su završili poslijediplomsku edukaciju iz gestalt i integrativne psihoterapije kao punopravne članove, te one koji imaju barem 100 sati edukacije iz ovog psihoterapijskog pravca kao pridružene članove. DGIPH je članica Europske asocijacije za  gestalt psihoterapiju i Europske asocijacije za psihoterapiju. Psihoterapeuti članovi DGIPH educirani su prema visokim standardima koje potvrđuju i zastupaju EAGT – Europska asocijacija za gestalt terapiju i EAP – Europska asocijacija za psihoterapiju. U sklopu DGIPH provodi se edukacija za gestalt psihoterapeute prema programima IGW I FPI instituta iz Njemačke i Instituta za gestalt psihoterapiju sa Malte.

Svrha DGIPH je zastupanje, koordinacija, promocija i unapređivanje rada gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.

Vezane vijesti