Društvo imago terapeuta Hrvatske

Adresa: Livadićeva 21, 10000 Zagreb

Ljiljana Bastaić

ljiljana@bastaic.com

Jasna Burnać Štefok

jasna.burnac-stefok@zg.t-com.hr

Web:  www.imago-terapijaodnosa.hr