Hrvatska udruga za terapiju igrom

Adresa:

Mob:

Web: www.huti.hr

Email: 

Tatjana Gjurković

Tea Knežević

HRVATSKA UDRUGA ZA TERAPIJU IGROM

HUTI je Hrvatska udruga za terapiju igrom. Njezin cilj je promicanje terapije igrom u Hrvatskoj.

TERAPIJA IGROM je pristup u radu s djecom koji primjenjuju educirani stručnjaci koristeći terapeutske moći igre kako bi se prevenirale ili razrješile socioemocionalne poteškoće djeteta. Također, kroz ovaj pristup djeca se usmjeravaju da postignu optimalan rast i razvoj.

Namijenjena je DJECI u dobi od 3. do 11. godine i njihovim roditeljima. Pristup se može prilagoditi i drugim uzrastima (adolescentima, odraslima).

Postoje brojni PRISTUPI u terapiji igrom: integrativni, geštalt, kognitivno-bihevioralni, adlerovski, narativni, psihonalitički i mnogi drugi. Sadašnji članovi HUTI-ja educirani su iz integrativne terapije igrom, terapije igrom usmjerene na dijete i filijalne terapije igrom.

PRINCIPE terapije igrom u svom odnosu s djetetom mogu koristiti brojni stručnjaci kao i roditelji. Dok TERAPEUTI IGROM mogu postati: psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi te stručnjaci iz srodnih područja uz dodatnu naobrazbu.

Više informacija o Hrvatskoj udruzi za terapiju igrom (edukacije, literatura, članstvo i ostalo) možete dobiti na: www.huti.hr ili huti.info@gmail.com