Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Adresa: Odvojak lukoranske ulice 35, 10020 Zagreb
Mob: 098 9667796

Web: www.hdst.hr

E-mail: natasa@barolinbelic.com

 

HDST – Kratko

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju je stručno društvo psihologa, liječnika, psihijatara, sociologa i stručnjaka srodnih struka, koje se bavi liječenjem seksualnih poremećaja i očuvanjem seksualnog zdravlja. Osnovni mu je cilj i zadatak okupljanje i edukacija seksualnih terapeuta, te unaprjeđenje seksualnog zdravlja i liječenje seksualnih poremećaja.

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju (HDST) osnovano je u Zagrebu, 20. lipnja 2007. a u Registar udruga Republike Hrvatske upisano je 27. kolovoza 2007. godine čime je HDST mogao započeti s radom kao strukovna udruga.

Ovo je prvo društvo u Hrvatskoj koje se bavi seksualnim zdravljem i seksualnim poremećajima, pa su i edukacije koje ono organizira prva stručno-znanstvena zbivanja o ovoj tematici u nas.

HDST je osnovan s ciljem zastupanja, koordinacije, promocije i unapređivanja rada seksualnih terapeuta/terapeutkinja u Hrvatskoj te radi usklađenog nastupanja i pružanja podrške profesionalnim interesima.

Društvo za sada broji 24 redovna člana. Članstvo u HDST-u može biti redovno i počasno, s time da redovni članovi mogu biti osobe koje su:

(a) završile edukacijski program iz područja seksualne terapije (u zemlji ili inozemstvu), ili su

(b) uključene u takav program, pri čemu samostalno rade s klijentima najmanje godinu dana

Počasni članovi i članice mogu biti osobe koje su svojim radom iznimno doprinijele ostvarenju ciljeva djelovanja Društva.

HDST – djelatnosti

U svrhu ostvarivanja cilja Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju će obavljati sljedeće djelatnosti:

1. Edukacija i savjetovanja:

 • Sakupljanje i distribucija informacija o edukativnim i psihoterapijskim aktivnostima iz područja seksualne terapije u Hrvatskoj i Europi.
 • Kreiranje i organiziranje edukativnih programa i supervizijskih aktivnosti, sa svrhom unapređenja kvalitete rada seksualnih terapeuta.
 • Postavljanje kriterija za voditelje edukacijskih grupa seksualne terapije i utvrdivanje zajedničkog kodeksa ponašanja za seksualne terapeute u Hrvatskoj, koji se mijenjaju i uskladuju u odnosu na opće prihvacene europske standarde.
 • Organiziranje individualnih i grupnih edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, tečajeva, konzultacija i srodnih aktivnosti.
 • Osmišljavanje savjetodavnih i terapijskih programa.

2. Podržavanje i organiziranje istraživanja:

 • Podržavanje i organiziranje istraživanja vezanih uz djelatnosti Društva.

3. Izdavačka djelatnost:

 • Izdavanje knjiga, skripata, brošura, biltena, audio i video te drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima.
 • Prikupljanje i organiziranje sve relevantne građe iz područja osobnog i organizacijskog razvoja i društvenih promjena.

4. Organiziranje javnih događanja:

 • Organiziranje konferencija i tribina u svrhu promicanja seksualnog zdravlja.
 • Organiziranje lokalnih i međunarodnih skupova s ciljem razmjene iskustava i unapređenja terapijske prakse u području seksualnosti.

5. Medijska promocija:

 • Održavanje promotivnih aktivnosti u svrhu promocije Društva i problematike seksualnog zdravlja.

6. Ostalo:

 • Donošenje etičkog kodeksa za seksualne terapeute u Hrvatskoj.
 • Zastupanje interesa seksualnih terapeuta Hrvatske u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti.

Rad i koordinacija rada HDST-a odvija se kroz Skupštinu udruge koju sačinjavaju svi redovni članovi; Upravni odbor koji sačinjavaju predsjednik/ca, tajnik/ca i 3 člana/ice Upravnog odbora te rad Predsjednika/ce i Tajnika/ce koji se biraju na mandat od dvije godine.