Škola kibernetike i sistemske terapije (Krešimirova 26 c, Rijeka, Hrvatska) Vas obavještava da će Dan otvorenih vrata namijenjen novoj generaciji zainteresiranih polaznika za Školu kibernetike i sistemske terapije biti u :

PETAK 28.RUJNA 2012.GODINE U RIJECI, NA ADRESI KREŠIMIROVA 26 C U PROSTORIJAMA UDRUGE TERRA (U NEPOSREDNOJ BLIZINI PARKIRALIŠTA RIKARD BENČIĆ I ŽELJEZNIČKOG KOLODVORA) OD 17,00 DO 19,00 SATI.

Škola je članica Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA), a svi učitelji su europski certificirani terapeuti (ECP). Smjernice i program škole – edukacije usklađeni su sa europskim normama. Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore.

ŠKOLU MOGU UPISATI PSIHOLOZI, PSIHIJATRI, LIJEČNICI, PEDAGOZI, DEFEKTOLOZI, TEOLOZI, SOCIJALNI RADNICI, PROFESORI, DOCENTI, ASISTENTI NA FAKULTETIMA, STUDENTI ZAVRŠNIH GODINA HUMANISTIČKIH STUDIJA… NAKON ZAVRŠENOG ČETVEROGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA, STJEČE SE ZVANJE PSIHOTERAPEUT.

EDUKACIJA TRAJE 4 GODINE, CIJENA GODINE JE 8 500,00 KN (MOGUĆE JE PLAĆANJE U 10 RATA PO 850,00KN).

Tijekom listopada održati će se :

Uvodni seminar u trajanju od tri dana, a radi demonstracije načina rada i stjecanja početnog uvida u epistemologiju kibernetike psihoterapije

KONTAKT OSOBE:

Dr Ilinka Serdarević, [email protected]‐com.hr ili mob 098 368735

Prof Zrinka Rička-Žauhar, [email protected] ili mob 098 9044729