plesNa radionici, zainteresirani polaznici iskustveno će se upoznati s metodama rada i specifičnostima psihoterapije pokretom i plesom. Ovisno o grupnoj dinamici i interesima, polaznici će iskustveno proći kroz metode i tehnike koje se primjenjuju u terapijskom radu s klijentima različitog uzrasta i simptomatike. Neki od sadržaja su autentični pokret, terapeuetski krug, somatski kinestetička empatija, zrcaljenje, podrška i svjedočenje, razvojne faze pokreta po Kestenbergu i Bartenieff i dr.

Polaznici će imati priliku upoznati se detaljnjije s programom 4-godišnje edukacije iz psihoterapije pokretom i plesom koja započinje na jesen 2014. Više o edukaciji na www.centar-terpsichore.hr. Pohađanje radionice ne obavezuje polaznike za uključivanje u edukaciju, moguće ju je pohađati neovisno i doživljeno primjenjivati u kreativnom i/ili terapijskom radu s djecom i odraslima.

Psihoterapija pokretom i plesom (ponekad se skraćeno naziva “plesna psihoterapija” ili “plesna terapija”) razvila se 40-tih godina u SAD- u, te se nakon toga proširila prvo u Velikoj Britaniji, da bi u Europu stigla 70-tih godina. Prema ADMT (američkom udruženju plesnih terapeuta) psihoterapija pokretom i plesom je terapijska primjena pokreta i plesa u kreativnom procesu s ciljem poticanja emotivne, kognitivne, socijalne i tjelesne integracije. pojedinca.

Voditeljica radionice: Gerry Harrison, M.A. DMP registrirana je plesna psihoterapeutkinja iz Velike Britanije. Svoju profesionalnu karijeru započela je u zdravstvu kao medicinska sestra. Radila je kao glavna sestra i imala iskustva u radu s kognitivno bihevioralnim pristupom pacijentima. Zadnjih dvadeset i pet godina radi kao psihoterapeutkinja pokretom i plesom, te često upravo predstavljaj pravac. Kao plesni terapeut najviše iskustva ima u radu s hospitiziranom populacijom uključujući poremećaji prehrane, depresija i samoozljeđivanja, te na odjelu perinatalne skrbi. Također je radila kao plesni terapeut u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja, te s djecom. Gerry je predavala na Roehampton sveučilištu u Londonu od 1991. i to psihopatologiju i superviziju. Danas radi privatno, uključujući superviziju za polaznike edukacije i individualnu terapiju za široku populaciju korisnika.

Vrijeme održavanja 17. i 18. svibnja 2014.

Subota: od 10 do 18 sati, uz pauzu za ručak od sat i pol , nedjelja: od 9. 30. do 13. 30 sati

Radionica je kategorizirana prema kriterijima Komore edukacijskih rehabilitatora

Više o programu edukacije i psihoterapiji pokretom i plesom na www.centar-terpsichore.hr

MJESTO ODRŽAVANJA : Zagreb (adresa ovisna o broju prijavljenih)

CIJENA: 650, 00 KN (popust studentima od 100,00 kn)

Polog u iznosu od 300, 00 kn izvršiti najkasnije do 2. svibnja 2014. Centar za TPP„Terpsichore“ (polog za radionicu), Majs ora Radonje 14, 10000 Zagreb; OIB: 41056915167; Zagrebačka banka: br. r: 23600001102106604; IBAN:HR6523600001102106604

Za sve dodatne informacije obratite se na mail ili mob: 098 9609616

OBAVEZNO ISPUNITI PRIJAVNICU i poslati na e-mail: info@centar-terpsichore.hr

 

„PLESATI ZNAČI BITI TO ŠTO JESI.“(Agnes DeMille)