Interpretativno dinamska transakcijska analiza (IDTAP) omogućuje dubinsko razumijevanje klijenta – i to ne samo razumijevanje njegove povijesti, trauma, scenarija (engl. script) – nego i onoga što se u klijentu događa iz trena u tren tijekom terapijskog procesa.

Za sve koji žele saznati više Udruga transakcijske analize (UTA) organizira radionicu: 

INTERPRETATIVNO DINAMSKA TRANSAKCIJSKA ANALIZA U KLINIČKOJ PRAKSI

KADA?                          Subota 13. 4. 2024. 10-17 CET
GDJE?                           Online (Zoom)
TKO?                             Aleš Živković, MSc, PTSTA (P), CTA (P)
ZA KOGA?                    Terapeute i edukante psihoterapije (svi pravci)
JEZIK?                           Engleski
CIJENA?                        50 eura (za članove UTA-e) – 80 eura (za one koji nisu članovi)
POTVRDE?                   Svi sudionici će dobiti potvrde o sudjelovanju

LINK ZA PRIJAVU ili na mail adresu edukacije.uta@gmail.com koja je otvorena i za sva pitanja.

NA RADIONICI ĆETE MOĆI:
– Naučiti koji su najveći izazovi u terapijskom procesu (negativna terapeutska reakcija, otpori, acting out itd.)
– Naučiti kako koristiti transfer i kontratransfer u dijagnostičke svrhe
– Razumjeti kako se unutarnja dinamika klijenta odražava kroz interpersonalnu dinamiku i kako to utječe na proces između klijenta i terapeuta
– Upoznati TA teoriju i druge teorije koje su u podlozi IDTAP
– Razumjeti kako koristiti dinamički model ego stanja
– Naučiti razliku između IDTAP i drugih TA pristupa

Radionica će biti interaktivna, koncepti će biti popraćeni primjerima iz prakse, a polaznici radionice će imati prilike iznijeti i svoja pitanja i/ili klijente za analizu.

Više detalja o webinaru pogledajte na stranici UTA-e.