Picture1Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) jedna je od kreativnih, ekspresivnih (psiho)terapija koja primjenjuje pokret i ples s ciljem unaprjeđivanja emotivne, kognitivne, socijalne i tjelesne integracije pojedinca.

Temelji se na sljedećih nekoliko teoretskih principa:
-tijelo i um su nerazdvojivi, a promjene obrazaca kretanja utječu na cjelokupno funkcioniranje;
-tjelesni pokreti odražavaju psihičke sadržaje i osobnost, a pokret kao veza s dubljim slojevima psihe ima simboličnu funkciju kojom otkriva podsvjesne sadržaje;
-spontana improvizacija u pokretu omogućava klijentu isprobavanje novih načina bivanja i novo iskustvo samoga sebe, odnosa, razmišljanja i osjećanja;
-odnos terapeuta prema klijentu u većoj mjeri se uspostavlja neverbalno putem zrcaljenja i kinestetičke empatije.

Za razliku od drugih tradicionalnih metoda, ova vrsta psihoterapije uključuje terapijsko korištenje pokreta i psihomotornu ekspresiju kao glavni način analize i intervencije.

Osim fokusa na način kretanja i tjelesno držanje, važnost se pridaje i drugim neverbalnim znakovima, primjerice disanju, gestikulaciji, mimici, tonusu mišića, ritmu izvođenja određenih znakova, načinu korištenja prostora i dr. PPP ponekad koristi i druge tehnike koje pomažu izražavanju kao što su ekspresivno korištenje glasa, crtež, ili interakcije s rekvizitima ili glazbenim instrumentima.

PPP je efikasna terapija i najčešće se koristi kod anksiozno-depresivnih poremećaja, PTSD-a, emocionalno ponašajnih teškoća (hiperaktivna, agresivna i povučena djeca), autizma, trauma (emocionalna i tjelesna zlostavljanja), ovisnosti, somatskih poremećaja (poremećaji prehrane), poremećaja ličnosti, neuroloških poremećaja (demencija, Parkinson, traume mozga), onkoloških bolesti ili za osobni razvoj.

PPP je namijenjen djeci, adolescentima, odraslima i osobama treće životne dobi, onima s posebnim potrebama, a provodi se u grupnom ili individualnom obliku.

PPP terapeut se u procjeni i analizi klijentova kretanja često služi Labanovom analizom pokreta, a ciljeve usklađuje s potrebama klijenta koji se revidiraju po potrebi i tijekom ciklusa. Terapijski proces ima obično četiri faze, a to su: priprema (faza zagrijavanja i uspostavljanja sigurnosti), inkubacija (oslobađanje svjesne kontrole, pokreti postaju simbolični), iluminacija (vidljiva pojava značenja i uvida) i evaluacija (značenje procesa, završetak terapije).

NA UVODNOJ RADIONICI polaznici će iskustveno doživjeti neke od metoda i tehnika u PPP kao što su: autentični pokret, terapeutski Chace krug, somatska i kinestetička empatija, zrcaljenje, podrška, svjedočenje te razvojne faze pokreta po Kestenbergu i Bartenieffu i dr.

Polaznici će također imati ćete priliku saznati detaljnjije o programu 4-godišnje koja započinje čim se pridruži dovoljan broj polaznika a planirano je u siječnju 2016.

UVODNA RADIONICA NE OBAVEZUJE POLAZNIKE NA UKLJUČIVANJE U EDUKACIJU!

Vrijeme održavanja uvodne radionice: 24. listopad 2015. od 9. 30 do 13. 30 sati (uz kraće pauze)

Mjesto održavanja: U dvorani Centra za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2, prizemlje u dvorištu.

Rezervacije i prijave:
Za prijavu, molimo ispuniti i poslati prijavnicu na linku – http://www.centar-terpsichore.hr/uvodna-radionica-u-edukaciju-iz-psihoterapije-pokretom-i-plesom/ na slijedeći kontakt: info@centar-terpsichore.hr

Cijena uvodne radionice: 200, 00 kn

Mjesto na uvodnoj radionici osiguravate uplatom  najkasnije do 17. listopada  2015.
(ukoliko odustanete od radionice nakon 20. listopada, uplata se ne vraća)

Podaci za uplatu:
Centar TPPT, Majstora Radonje 14, 10000 Zagreb
IBAN:HR6523600001102106604

Po potrebi za daljnje informacije molimo obratite se:
Vedrani Kurjan Manestar mob: 0989609616 ili na info@centar-terpsichore.hr

Više o samoj psihoterapiji pokretom i plesom, sadržajima edukacije i uvjetima prijave pročitajte na web stranici: www.centar-terpsichore.hr

Voditeljice radionice:

Vedrana Kurjan Manestar, pedagog i odgajatelj predškolske djece, gestalt psihoterapeut, ECP i psihoterapeut pokretom i plesom (RDMP). Završila je četverogodišnju edukaciju iz gestalt psihoterapije i četverogodišnju edukaciju iz psihoterapije pokretom i plesom prema standardima EADMT, Europskog udruženja za terapiju pokretom i plesom. Asistentica je i organizatorica edukacije iz psihoterapije pokretom i plesom u suradnji s edukatorima iz UK-a. Osim navedene dvije edukacije, pohađala je i različite kraće edukacije iz dječje psihodrame, psihodrame, play terapije, art terapije, glazbene terapije, NLP, TA i iskustveno-edukativne trogodišnje edukacije iz tjelesne psihoterapije (Relational Somatic Bodypsychotherapy). Redovito se stručno usavršava kroz CPD radionice iz područja gestalt psihoterapije i psihoterapije pokretom i plesom putem iskustvenih radonica, intervizija i supervizija. Podpredsjednica je HUPPP-a, Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom te je kao podpredsjenica aktivna članica SPUH-a. Članica je DGIPH, Društva gestalt i integrativnih psihoteraputa Hrvatske te EAGT, Europskog udruženja gestalt terapeuta i EAP, Europskog udruženja psihoterapeuta. Vanjska je suradnica na studiju psihologije (Hrvatski studiji) na kolegiju Psihoterapijski pravci i intervencije. Ima iskustva u individualnom i grupnom radu s djecom i odraslima u privatnoj praksi i kao vanjski suradnik ili zaposlenik pri institucijama – osnovna škola, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Dom zdravlja Siget (klinička praksa u radu s pacijentima oboljelima od depresije, anksioznosti i posljedice mobinga). U privatno vrijeme, naravno, najviše se voli izražavati plesom ali i drugim umjetničkim formama – likovnošću, glumom, pjevanjem. Voli vježbati jogu, lagani biciklizam, rolanje, šetnje i bivanje u miru sama sa sobom. Majka je dvoje djece, tinejdžera i osnovnoškolke.

Sanela Janković Marušić, završila je sveučilišni studij suvremenog plesa na London Contemporary Dance School pri Sveučilištu Kent u Canterbury-u, UK, 1998. godine. Završila je četverogodišnju edukaciju iz psihoterapije pokretom i plesom prema standardima EADMT, Europskog udruženja za terapiju pokretom i plesom. Asistentica je edukacije iz psihoterapije pokretom i plesom u suradnji s edukatorima iz UK-a.
Kao koreograf i plesač više je puta izvodila svoje samostalne koreografije u teatru The Place, vodećem londonskom centru za suvremeni ples, Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu te u neovisnim projektima.
Poseban interes posvećuje plesnoj terapiji i edukaciji, neverbalnoj komunikaciji te plesu kao sredstvu osobnog razvoja. Istražuje korijene sakralnog plesa unutar kršćanske tradicije te mogućnost njegova razvoja i primjene na području duhovne obnove. Na Institutu za crkvenu glazbu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu predaje izborni predmet “Ples i pokret u razmatranju Svetog pisma” (’05/’06).
Radi kao nastavnik suvremenog plesa u Školi za balet i ritmiku te održava edukativne plesne seminare u sklopu plesnih škola u Zagrebu, vodi Kreativni ples kao izvanškolsku aktivnost za djecu te kreativne plesne programe za odrasle u sklopu Centra za ples i pokret ”Memotus” www.memotus.hr . Surađuje s Udrugom ”Sve za nju” gdje vodi radionice psihoterapije plesom i pokretom za žene oboljele od karcinoma dojke (2010/12).
U sklopu kliničke prakse iz Psihoterapije pokretom i plesom PPP radi s anksiozno-depresivnim pacijentima u Klinici za psihijatriju Vrapče (2012/14), Domu zdravlja Siget (2013) te u OŠ Medvedgrad s djecom s poremećajem pažnje i koncentracije (2013/14).
Jedna je od autora članaka medicinskog priručnika iz komunikacijskih vještina: ”Komunikacija u medicini, Čovjek je čovjeku lijek” izdanog od Medicinske naklade, 2011. te autorica članka ”Psihoterapija pokretom i plesom u okviru palijativne medicine u Hrvatskoj; Pokret – spoj sa životom” u knjizi Palijativa izdanje Rocket, 2012. Surađuje s CEPAMET-om (Centar za palijativnu medicinu, komunikacijske vještine i medicinsku etiku) promovirajući psihoterapiju pokretom i plesom na Hrvatskom tjednu palijativne skrbi (listopad 2012) te kao gost predavač održava predavanja iz Komunikacijskih vještina – neverbalne komunikacije za studente medicine.
U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik (2013) održava iskustvene radionice PPP-a za zdravstveno osoblje ”Poboljšanje neverbalne komunikacije i smanjenje stresa”.
Na konferenciji SPUH-a ”Nijanse psihoterapije” (2013) prezentira istraživanje “Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) u žena oboljelih od raka: preliminarni rezultati istraživanja” u suradnji s Majom Boban, prof. psihologije (2013) te radionicu ‘’Upoznavanje stručnjaka s primjenom psihoterapije pokretom i plesom u grupnom terapijskom radu s depresivnim pacijentima’’ u suradnji s Vedranom Kurjan Manestar, prof. pedagogije.
Predsjednica je Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom HUPPP i aktivna članica SPUH-a, Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatskse te članica Udruženja plesnih umjetnika Hrvatske UPUH.
Majka je dvoje djece osnovnoškolaca.