29.9. – 1.10.2023.
Hrvatska čitaonica Trsat
Šetalište Joakima Rakovca 33, Rijeka
Na ovom će seminaru biti sažeto predstavljena i razrađena središnja područja liječenja suvremenom
medicinskom hipnozom. Prvog dana seminara, polaznici će biti podučavani metodi samohipnoze koja
se može brzo naučiti te će učiti kako ovu tehniku naučiti i svoje klijente. Nakon toga slijede osnovne
teme medicinske hipnoze kao što su bol (npr. kronična bol, glavobolja, bol u leđima, priprema za
medicinske intervencije itd.), alergije (npr. peludna groznica), astma, tinitus, rehabilitacija (osobito
oporavak, reaktivacija izgubljenih tjelesnih funkcija nakon moždanog udara, operacije, nezgode).
Obrađuju se i psihoonkološke teme poput smanjenja nuspojava kemoterapije, jačanja vlastite obrane
organizma itd.
Ostale moguće teme: snižavanje krvnog tlaka, rad s poremećajima glasa kao što je disfonija, priprema
za porod. Jedno ili dva od ovih područja mogu se detaljno raspravljati i demonstrirati prema interesu
sudionika u smislu pripremnog planiranja seansi hipnoze. Naglasak će također biti stavljen na
uključivanje pojedinačnih resursa, uključivanje i korištenje uspjeha liječenja prethodno postignutih
drugdje ili na koordinaciju s drugim medicinskim intervencijama (npr. fizikalna terapija, liječenje
lijekovima itd.). Nakon detaljnog prikaza jednog ili dva područja, kratko će se i sažeto prikazati
hipnoterapijski koncepti i tehnike za ostala spomenuta područja.
Bernhard Trenkle govorit će i o iskustvima kako su mu hipnoza i samohipnoza pomogle kao pacijentu
u raznim situacijama liječenja i što je iz toga naučio kao terapeut.
Bernhard Trenkle diplomirani je psiholog i inženjer građevine, hipnoterapeut i obiteljski terapeut,
direktor Milton Erickson instituta u Rottweilu, Njemačka. Vršio je dužnost predsjednika
Međunarodnog udruženja za hipnozu (ISH) od 2018. do 2021. te Erickson Gesellschaft M.E.G. od
1996-2003. Član je upravnog odbora Milton Erickson fondacije u Phoenixu od 1999., kada je primio i
nagradu za životno djelo Zaklade Milton Erickson. Osim te nagrade, dodijeljene su mu i brojne druge:
2012. Nagrada Milton Erickson M.E.G., 2012. Nagrada Pierre Janet za kliničku izvrsnost
Međunarodnog društva za hipnozu, 2016. Nezindlova nagrada Instituta Miltona Ericksona Južna
Afrika (MEISA) za unapređenje hipnoze na afričkom kontinentu, 2017. Nagrada za životno djelo
Kineske udruge za hipnozu, 2018. Nagrada John i Helen Watkins za izvrsnost u podučavanju
Međunarodnog društva za hipnozu, 2022. Zlatna medalja Benjamina Franklina ISH-a, najveće
priznanje u području hipnoze.
Autor je više od 10 knjiga prevedenih na engleski, ruski i talijanski jezik, između ostalog i
najprodavanije knjige viceva u Njemačkoj ˝Hahandbook of Psychotherapy˝. Autor je knjige o
metaforama i treningu samohipnoze. Urednik je njemačkog izdanja Zbornika radova Miltona
Ericksona kao i više drugih knjiga.
Bernhard je i organizator brojnih kongresa i radionica koje je u zadnjih 35 godina posjetilo više od
40.000 ljudi. Sa svojim timom u Rottweilu, organizator je 19. međunarodnog kongresa hipnoze 2012.
u Bremenu. Europski je organizator, u suradnji s Jeffreyjem Zeigom, konferencije o evoluciji
psihoterapije 1994. u Hamburgu. Organizator je i 9 konferencija o dječjoj hipnozi u Njemačkoj.
Redovito podučava hipnoterapiju u Europi, Južnoj Africi i Kini.
Cijena seminara
Kotizacija za sudjelovanje na seminaru iznosi 200 eur.
Za nekadašnje polaznike Škole za kibernetiku i sistemsku terapiju, kotizacija iznosi 140 eur.
Seminar će biti prijavljen Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori psihoterapeuta i Hrvatskoj
liječničkoj komori.
Kontakt za dodatne informacije i prijavu na seminar
Ilinka Serdarević, dr.med, psihoterapeut
ilinkaserdarevic@gmail.com
+38598368735