OBAVIJEST O UVODNOM SEMINARU I UPISIMA U ŠKOLU

 

 

Škola kibernetike i sistemske terapije vrši upis nove generacije polaznika!

 

Uvodni seminar održat će se:

 

  • u Zagrebu 27.01.2024., na lokaciji Travel & Technology HUB, Gacka 16
  • u Rijeci 01.2024., na lokaciji Udruga Terra, Krešimirova 12, Rijeka (2.kat)

Škola kibernetike i sistemske terapije članica je Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP).
Edukacija u Školi traje 4 godine nakon koje kandidati koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihoterapeut ili savjetodavni terapeut.
S obzirom da je edukacija u skladu s europskim kriterijima, polaznici Škole koji ispune sve zahtjeve edukacije imaju uvjete za direktno stjecanje ECP-a (Europskog certifikata iz psihoterapije), prema regulativi EAP-a.
Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača, organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore te komore socijalnih radnika.

Više o Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju možete naći na https://ukpo.hr/

Kotizacija za uvodni seminar iznosi 100 eur.

 

Kontakt za prijavu:

Ilinka Serdarević, dr.med, psihoterapeut

e.ilinkaserdarevic@gmail.com

m.+38598368735