. Riječ je o programu koji pruža temeljna znanja i vještine iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti za obavljanje djelatnosti psihoterapije, a izvodi se sukladno dopusnici Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske.

Za upis potrebno je popuniti online obrazac te osobno donijeti ili u elektroničkom obliku (scan ili fotografija) poslati presliku diplome ili potvrde o završenom studiju i osobne iskaznice. Ako pohađate ili ste završili psihoterapijski pravac potrebno je dostaviti potvrdu o upisanoj odnosno završenoj edukaciji. Dokumente nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Za rane upise i uplatu školarine odnosno njezine prve rate do 14. srpnja 2023. odobravamo prigodni popust.

Uvjet za upis programa je završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.