VIKEND EDUKACIJA

RACIONALNO EMOCIONALNA I KOGNITIVNO BIHEVIORALNA TERAPIJA DJECE I
ADOLESCENATA 20. i 21.04.2024.

 

Udruga za integrativnu dječju psihoterapiju UPSI organizira vikend edukaciju iz REiCBT Polaznici edukacije će imati priliku steći praktične tehnike bazirane na teorijskom okviru racionalno emocionalne i kognitivno bihevioralne terapije. Prezentirane tehnike će biti u skladu sa karakteristikama uzrasta djece i vrstom izraženog problema. Edukacija traje dva dana u trajanju od po 8 sati.

 

Kome je namijenjena?
Psiholozima, psihijatrima, pedagozima, defektolozima,socijalnim radnicima

 

Koje su teme obuhvaćene?
– prvi dan: Teorijski okvir REiCBT, formulacija problema, identificiranje i promjena kognicija kod djece i adolescenata. Eksternalizirani problemi (Hiperkinetički poremećaj,
poremećaj ponašanja): dijagnostički kriteriji i terapijske intervencije
– drugi dan: Internalizirani problemi (anksioznost, strahovi i depresivnost): dijagnostički kriteriji i terapijske intervencije. Školski neuspjeh, sistem nagrađivanja i kažnjavanja.

 

Dobiti za sudionike edukacije su:
Ovladavanje vještinama motiviranja djeteta i obitelji za promjenu
Ovladavanje vještinom formulacije problema u REiCBT terminima i razvijanje strategija za procjenu i promjenu kognicija
Usvajanje specifičnih tehnika koje se mogu primjeniti u radu sa djecom i mladima koji pokazuju različite emocionalne probleme

Voditeljica i autorica programa:
Olja Dukić, doktor psiholoških znanosti, specijalistica medicinske psihologije, psihoterapeutkinja i pridružena članica Instituta Albert Elis iz Njujorka. Završila je edukaciju za primjenu kognitivno-bihevioralne terapije djece, adolescenata i obitelji u Centru za kognitivnu terapiju Oxford, Engleska. Educirana iz dijalektičko bihevioralne terapije (DBT) u okviru Behavioral Tech organizacije.  Više od 25 godina se bavi psihodijagnostikom i psihoterapijom djece, adolescenata i obitelji. Četrnaest godina je radila na Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Trenutno radi u Ordinaciji za dječju psihijatriju i psihoterapiju Krug u Novom Sadu, bavi se individualnom psihoterapijom i edukacijom.

Dinamika susreta: Edukacija će se realizirati 20. i 21. travnja 2024. u terminu od 9-17h, ukupno 16 sati edukacije. Polaznici po završetku dobijaju certifikat ordinacije Krug.

Cijena edukacije po osobi je 200 eura  po osobi.

Mjesto održavanja bit će naknadno objavljeno na webu i facebooku UPSI.

 

Prijave možete poslati na slijedeći link

https://forms.gle/RRg3ixaJCJHrUp7c8

 

Podaci za uplatu kotizacije:

UPSI – Udruga za integrativnu dječju psihoterapiju/Adresa: Mladena Fiolića 18 e, Zagreb 10020 OIB: 92985184144, IBAN: HR5523600001102260820 s naznakom REiCBT