Uvjeti za dobivanje ECP-a

Isprintati formular EAP-a za ECP, ispuniti ga, naljepiti sliku, potpisati.  Web site je:  www.europsyche.org

Uz to treba priložiti certifikat europski priznate terapijske edukacije za koju postoji i europska krovna udruga – EWAO tj. European Wide Accrediting Organization, kao npr. EAGT za gestalt, EFTA za obiteljsku sistemsku itd. – koja će nakon verifikacije od strane naše nacionalne komisije za ECP, certifikat priznati sa strane dotičnog modaliteta.

Pretpostavlja se da psihihoterapeuti pripadaju udrugama unutar čijih škola su završili edukaciju i čijih se etičkih kodeksa pridržavaju. Članstvo je važno  za dobivanje ECP.

Treba potpisati izjavu da kandidat za ECP prihvaća Strasburšku deklaraciju o pshoterapiji

Pristojba za dobivanje ECP od 1500 kn se uplaćuje se na žiro račun SPUH-a. Podaci za uplatnicu su:

 • IBAN HR3023600001500411156
 • Primatelj: SPUH, Maksimirska 51A, 10000 Zagreb
 • Model plaćanja: vaš OIB sa napomenom za ECP

VAŽNO:

Broj osoba koje su tražile ECP preko grandparentig procedure je znatno opao, ipak je odlučeno da se ostavi i dalje mogućnost grandparentinga po sljedećim kriterijima:

 1. četiri godine treninga u prepoznatljivoj psihoterapijskoj metodi/školi/modusu.
 2. 250 sati osobne psihoterapije u individualnom i grupnom settingu
 3. tri godine prakse (1000 sati)
 4. prepruka nacionalne komisije za ECP od tri člana iz različitih psihoterapijskih modaliteta (Dubravka Stijačić/realitetna, Ljiljana Bastaić/imago i Irena Bezić/gestalt)

Ove četiri točke trebaju biti dokumentirane prema formularu CV for GAP finles. Formular se ispunjava na engelskom i sadrži  detailed information with dates, names of trainers, location of the training, duration in HOURS:

        – General education and diplomas achieved
– Personal psychotherapy (method, years, hours…)
– Training in psychotherapy and Certificates received
– Professional Practice (how many hours per week, in average)
– Supervision (frequency, total amount of hours…)
– Eventually, activities as trainer or supervisor,
– Eventually, publications

       Each applicant has to provide summary of one page in English with a clear

         – hours of training,
– supervision – and personal psychotherapy
– including the hours and years of practice.

Prilažu se sve kopije dokumenata koje potvrđuju ono što se upisuje od zavrešnih edukacija (“Biheviora, prvi stupanj Transakcione analize, NLP ( prakticarski, majstorski i trenerski) i trening Ericksonove hipnoze ( sva 3 stupnja plus trenerski)”), te potvrde satova osobne terapije, supervizije itd.

Nove propozicije za mutimodal approach (od 02/2013)

Suggestion that a file has to fulfil the following requirements to be accepted as “multimodal”:

The total psychotherapy training meets all ECP criteria:

 1. Minimum 1400 hours over the 4 years period distributed in the following elements:
 2. Minimum 250 hours of self-experience (therapy)
 3. 500 – 800 hours of theory and methodology
 4. Minimum 300 hours of psychotherapeutic work with clients under supervision
 5. Minimum 150 hours of supervision
 6. Minimum 3 years of clinical experience as psychotherapist after the training had been completed
 7. At least 2/3d of the training must be in modalities that are recognized by EAP as scientifically valid (15 questions)
 8. At least 1/3d of the training must be in one recognized by EAP modality, with some supervision, personal therapy and practice in this modality.