Najava EMDR edukacije

EMDR – Eye Movement Desenzitization and Reprocessing - je metoda koju je razvila Francine Shapiro 1991. godine kao terapijsku metodu za rad s psihološkim...

Najava EMDR edukacije

EMDR - Eye Movement Desenzitization and Reprocessing je metoda koju je razvila Francine Shapiro 1991 kao terapijsku metodu za rad sa psihološkim opterećenjima i...