Prijavnica za logoterapijski kongres

LOGOS – Hrvatska udruga za logoterapiju, HPD– Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Udruga narodnog zdravljaAndrija Štampar organiziraju logoterapijski kongres pod nazivom Društvo nije zdravo, ali je...