Naslovnica terapija pokretom i plesom

terapija pokretom i plesom

terapija pokretom i plesom

Najava 2. modula – Znanje tijela i novog ciklusa edukacije iz psihoterapije pokretom i...

Centar za terapiju kroz ples i pokret „Terpsichore“ organizira edukaciju za stručnjake “Tijelo i pokret u terapijskom, savjetodavnom i edukacijskom procesu” i najavljuje novi ciklus edukacije...

Primjena psihoterapije pokretom i plesom u radu s odraslima i djecom s posebnim potrebama

Centar za terapiju kroz ples i pokret „Terpsichore“ organizira radionicu za stručnjake "Primjena psihoterapije pokretom i plesom u radu s odraslima i djecom s...