Naslovnica terapija pokretom i plesom

terapija pokretom i plesom

terapija pokretom i plesom

Psihoterapija pokretom i plesom – uvodna radionica u edukaciju

Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) jedna je od kreativnih, ekspresivnih (psiho)terapija koja primjenjuje pokret i ples s ciljem unaprjeđivanja emotivne, kognitivne, socijalne i tjelesne...

Najava 2. modula – Znanje tijela i novog ciklusa edukacije iz psihoterapije pokretom i...

Centar za terapiju kroz ples i pokret „Terpsichore“ organizira edukaciju za stručnjake “Tijelo i pokret u terapijskom, savjetodavnom i edukacijskom procesu” i najavljuje novi ciklus edukacije...

Primjena psihoterapije pokretom i plesom u radu s odraslima i djecom s posebnim potrebama

Centar za terapiju kroz ples i pokret „Terpsichore“ organizira radionicu za stručnjake "Primjena psihoterapije pokretom i plesom u radu s odraslima i djecom s...