Edukacija iz transakcijske analize

Organizira se edukacija iz transakcijske analize (TA) u trajanju od četiri godine. Nastava i vježbe održavaju se jednom mjesečno, deset mjeseci u godini, osim...

OUTREACH PROGRAMU u organizaciji UTA-e i EATA-e

Ako želite doznati više o tome što je transakcijska analiza, više o psihoterapijskom, edukacijskom, organizacijskom i savjetodavnom pravcu transakcijske analize i kako se educirati...