Edukaciju iz Integrativne dječje psihoterapije započinjemo uvodnom radionicom koja je ujedno i demonstracija integrativnog psihoterapijskog rada s djecom. Zainteresirani mogu isprobati je li integrativni psihoterapijski pristup u radu s djecom ono što im odgovara.

Sudjelovanje na uvodnoj radionici ne obvezuje na nastavak edukacije. Za one koji se žele uključiti u edukaciju, sati uvodne radionice uračunavaju se u satnicu cjelovite edukacije u trajanju od četiri godine.

Pohađanje uvodne/iskustvene radionice preduvjet je za pristupanje inicijalnoj radionici i edukaciji.

Više detalja o uvodnim radionicama i samoj edukaciji nalazi se na web stranici udruge

https://upsi.hr/ i na linkovima:

https://upsi.hr/edukacija-iz-integrativne-djecje-psihoterapije/

https://upsi.hr/najave/uvodna-radionica-za-edukaciju/