Edward Bernays University College upisuje šestu generaciju Propedeutike psihoterapije: nastava od 5. listopada 2022.

Jedinstveni Bernaysov program Propedeutike psihoterapije nosi ECTS bodove za položene predmete, proširenu praktičnu nastavu kroz Psihoterapijski praktikum te nove cjenovne i otplatne modele uz...