Temeljne kompetencije europskih psihoterapeuta

Ove temeljne kompetencije mogu se koristiti:

  • U svrhu definiranja nezavisne psihoterapijske profesije u Europi određivanjem onoga što bi europski psihoterapeuti trebali moći;
  • Kao resurs i vodič drugim europskim asocijacijama za psihoterapiju, nacionalnim i europskim organizacijama psihoterapije i trening institutima; te
  • Kao osnovni minimalni standard za bilo koju vrstu stručnog treninga iz europske psihoterapije.

Sve navedene temeljne kompetencije osmišljene su kako bi ih se prakticiralo na profesionalnoj razini unutar psihoterapije – razini koja odgovara stjecanju magistarske diplome ili njenog ekvivalenta te završenom četverogodišnjem postdiplomskom studiju, treningu i praksi pod supervizijom, čime se naglašava psihoterapeutova sposobnost kritičkog promišljanja i evaluacije vlastite profesionalne prakse.

Također se podrazumijeva da se ove temeljne kompetencije prakticiraju u skladu s trenutnim verzijama: Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga iz 1990.godine; Izjave o etičkim principima EAP-a; i u kontekstu toga da je psihoterapeutov stručni trening u skladu sa standardima koji su istaknuti u EAP-ovom Europskom certifikatu iz psihoterapije (ECP).

Preuzmite dokument – Temeljne kompetencije europskih psihoterapeuta

Skice daljnjih faza projekta:

Razmatraju se daljnje „specifične kompetencije“ – one kompetencije koje su specifične za razne modalitete psihoterapije ili specifične za određenu zemlju. Njih će razviti europska krovna organizacija za pojedine psihoterapijske pravce (EWO) i nacionalne krovne udruge za psihoterapiju (NUO).

Također se razmatra uvođenje „specijalističkih kompetencija“ koje će biti potrebne samo u slučaju prakticiranja psihoterapije:

  1. S određenim skupinama klijenata (npr. psihoterapija s djecom, adolescentima, psihotičnim pojedincima, ljudima s poteškoćama u učenju, ovisnicima, starijima, itd.), ili:
  2. U određenim okruženjima (npr. psihoterapija u psihijatrijskim bolnicama, zatvorima, izbjegličkim kampovima, grupama, itd.), ili:
  3. U svrhu izvršenja određene specijalističke funkcije u psihoterapiji (npr. trening, supervizija, itd.)

Razvoj ovih specijalističkih kompetencija prepoznat je kao Treća faza ovog projekta.

Okvir znanja i vještina – što osoba mora znati i koje vještine mora izučiti kao profesionalni psihoterapeut – kao i prepoznavanje prikladnih kriterija i metoda za provedbu i procjenu svih tih kompetencija prepoznati su kao Četvrta faza ovog projekta.

Završna faza projekta (Peta faza) bila bi implementacija tih kompetencija u EAP-ove standarde treninga putem EAP-ovog europskog odbora za standarde treninga (ETSC) te EAP-ovog odbora za akreditaciju treninga (TAC), a tek onda u same psihoterapijske treninge i trening škole koje uvelike predstavljaju Europski akreditirani instituti za psihoterapijsku edukaciju (EAPTI).