Članstvo u SPUH-u

Članice Saveza mogu biti psihoterapijske udruge ako ispunjavaju sljedeće kriterije i uvjete:

 • registrirane su pri nadležnim tijelima RH
 • imaju osigurane kadrovske i stručne te osnovne uvjete za rad i djelovanje
 • prihvaćaju sva prava i obveze članova utvrđene ovim Statutom
 • prihvaćaju Deklaraciju o psihoterapiji iz Strasbourga
 • prihvaćaju Etički kodeks Saveza i
 • imaju najmanje 3 člana koji imaju certifikat o završenoj stručnoj psihoterapijskoj edukaciji

Članstvo u Savezu stvara vezu profesionalne solidarnosti među članicama te dužnosti dobrih i  lojalnih odnosa, moralne pomoći i međusobne suradnje.

Zahtjevu za učlanjenje udruge iz odredbe čl. 10. ovog Statuta moraju priložiti:

 • odluku o udruživanju u Savez
 • presliku svog Statuta
 • presliku rješenja o upisu u registar
 • osnovne podatke o ustroju i djelatnosti te kratki opis udruge
 • broj članova
 • podatke o osobama ovlaštenima za predstavljanje i zastupanje
 • izjavu o prihvaćanju Statuta Saveza i Etičkog kodeksa Saveza
 • izjavu o prihvaćanju Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga
 • podatke o najmanje 3 člana koji imaju certifikat o završenoj stručnoj psihoterapijskoj edukaciji

Udruge koje žele ostvariti status članice, osim dokumentacije iz prethodnog stavka, obvezne su priložiti i drugu dokumentaciju ako ih na to pozove Predsjednik Saveza.

Ocjenu o ispunjavanju uvjeta za primanje u članstvo Saveza daje Predsjednik, a odluku o primanju u članstvo donosi Skupština.