Propedeutika psihoterapije

Propedeutika psihoterapije predstavlja edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, u slučajevima kada edukant iz psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjetima potrebnog diplomskog obrazovanja.

Pravilnik o edukaciji iz propedeutike psihoterapije u RH uređuje minimalne uvjete i daje smjernice svima zainteresiranim organizatorima edukacije da izrade svoje prijave za organiziranje edukacije.

Pravilnik možete pogledati ovdje -> SPUH-Pravilnik propedeutika psihoterapije RH