Deklaracija o psihoterapiji

Deklaracija o psihoterapiji iz Strassburga, 21.10.1990

Strasburška deklaracija je temeljni dokument na kojemu se zasniva djelatnost Europskoga udruženja za psihoterapiju radi etabliranja psihoterapije kao zasebne i nezavisne profesije s kompatibilnim standardima na razini cijele Europe.

  • Psihoterapija je nezavisna znanstvena disciplina, a psihoterapijska praksa predstavlja zasebno i slobodno zanimanje.
  • Edukacija iz psihoterapije se obavlja na visokoj, kvalificiranoj i znanstvenoj razini.
  • Priznaje se i jamči raznolikost psihoterapijskih škola i pristupa.
  • Cjelovita psihoterapijska edukacija obuhvaća teoriju, iskustveni rad na sebi i praktičan rad uz superviziju te zadovoljavajuće poznavanje drugih psihoterapijskih pravaca.

Pristup psihoterapijskoj edukaciji imaju kandidati nakon završenog obrazovanja ili završenog studija, posebno studija iz humanističkih znanosti i medicine.