Poštovani!

Evropski institut za realitetnu terapiju u suradnji s Društvom za realitetnu terapiju Slovenije organizira ove godine treći stručni susret »Dani Leona Lojka«. Stručni susret će se održati od 26. do 27. listopada 2018. godine u hotelima “Golf” i “Kompas” na Bledu. Namijenjen je stalnom profesionalnom razvoju svih onih koji spoznaje i ideje dr. William Glassera primjenjuju u svojoj profesionalnoj praksi diljem Europe i onih koji žele bolje upoznati teoriju izbora i njenu primjenu u poučavanju, vođenju, savjetovanju i psihoterapiji.

Susret je dobio ime po Leon Lojku, slovenskom psihologu i psihoterapeutu, čovjeku koji je zaslužan da je Realitetna terapija u Europi priznata kao ravnopravan psihoterapijski pristup, prvom predsjedniku Europske udruge za realitetnu terapiju i osnivaču Europskog instituta za realitetnu terapiju, jednom od suosnivača Saveza psihoterapijskih udruga Slovenije, našem učitelju i prijatelju.

Stručni susret je u petak, 26. 10. 2018. godine otvoren za širu javnost. Ove ćemo godine ugostiti trojicu stručnjaka koji će održati plenarna predavanja. Jedan djeluje na području primjene teorije izbora u školi, a druga dvojica djeluju na području savjetovanja i psihoterapije.

Bob Hoglund, M.A, Senior Instruktor WGI, nekadašnji predsjednik Instituta William Glasser – SAD i aktualni predsjednik Odbora GQS SAD. Bob je osnivač i predsjednik privatne firme za savjetovanje i obrazovanje, koji pomaže školama pri uspostavljanju boljih odnosa i postizanju boljih rezultata. Bio je prvi učitelj WGI kojeg je dr. Glasser pozvao da izvede edukaciju za GQS. Autor je dviju knjiga i brojnih članaka koji potiču primjenu kvalitetnih pristupa u obrazovanju.

Enver Cesko, Mr. Sci., psiholog i psihoterapeut pozitivne psihoterapije i tjelesne psihoterapije, međunarodni učitelj, trener i supervizor. Enver je predsjednik Saveza psihoterapijskih udruga Kosova, član upravnog odbora EAP i Svjetske udruge za pozitivnu psihoterapiju te mnogih međunarodnih udruženja. Radio je kao univerzitetski predavač, a sada ima privatnu psihoterapeutsku praksu u Prištini i Prizrenu te poučava pozitivnu psihoterapiju u više država. Autor je brojnih članaka i knjige » Kako postati psihoterapeut Pozitivne psihoterapije«.

Prijavnica HR