Centar za poremećaje hranjenja BEA organizira edukaciju za stručne suradnike u školama ( psihologe, pedagoge, socijalne pedagoge) i profesore koji u okviru svojih predmeta žele provoditi prevenciju poremećaja hranjenja za učenice srednje škole. Edukacija je preporučljiva i za psihoterapeute koji žele produbiti svoje razumijevanje anoreksije, bulimije i nespecifičnog poremećaja hranjenja ( uključivo kompulzivno prejedanje).

Edukacija traje 4 dana – petak i subota 24.i 25.8, te 31.8.i 1.9. Iskaz interesa i rezervacija mjesta na info@centarbea.hr 

Edukacija traje 4 dana PETAK I SUBOTA 24.i 25.kolovoza te 31.kolovoza i 1.rujna od 10 do 13 i od 14 do 18 h. Provodit će se u Centru za poremećaje hranjenja BEA, Ribnjak 38, Zagreb.

Nakon završene edukacije polaznici će dobiti potrebne radne materijale i prezentacije za provođenje 10 sati programa za prevenciju poremećaja hranjenja “Tko je to u ogledalu?” , te potvrdu o provedenoj edukaciji.

Program “Tko je to u ogledalu?” provodi se od 2009.godine te je do sada obuhvatio više od 1.500 učenica zagrebačkih srednjih škola.

ISTRAŽIVANJE REZULTATA – pokazalo je visoku učinkovitost programa „Tko je to u ogledalu?“. Polaznice nakon sudjelovanja u radionicama imaju u statistički značajnoj mjeri više samopouzdanje, pridaju manje važnosti mršavosti za kvalitetan život te značajno manje upražnjavaju ponašanja rizična za razvoj poremećaja prehrane (samoizazvano povraćanje, zloupotreba laksativa, držanje drastičnih dijeta, opsesivno vježbanje, svakodnevno vaganje).

Edukaciju će voditi autorica programa “Tko je to u ogledalu?” mr.sc.Jelena Balabanić Mavrović, sociolog i psihoterapeut.

Nakon edukacije moguć je dogovor o redovitim mentorskim sastancima kao oblikom podrške prilikom provođenja programa u srednjim školama. Na edukaciji će biti prezentirana osnovna znanja o prepoznavanju simptoma poremećaja hranjenja, o psihološkim i kulturnim rizicima vezanima uz razvoj poremećaja hranjenja, o učinkovitoj prevenciji i praćenju učenica ( i učenika) koji su u riziku ili se liječe od poremećaja hranjenja. Uz anoreksiju, bulimiju i nespecifični poremećaj hranjenja edukacija će uključiti modul koji se bavi i poremećajem s prejedanjem ( binge eating disorder).

Moguće je sudjelovanje i stručnih suradnika i profesora iz osnovnih škola, no program će se naknadno skraćivati i korigirati  tijekom implementacije u školama, kako bi se prilagodio mlađoj dobi i specifičnim potrebama osnovnoškolske populacije.

Cijena sudjelovanja u edukaciji je 1.600 kn za sva 4 dana edukacije ( Centar BEA nije u sustavu PDV-a).

Plaćanje se vrši prema predračunu. Infomacije i prijave na info@centarbea.hr