Početak edukacije: 17.02. 2023.

Neuro-lingvistička psihoterapija (NLPt) je psihoterapeutska metoda koja se zasniva na NLP-u.

Koristi mnogobrojne kreativne pristupe i intervencije za dugoročni razvoj osobnosti klijenata/pacijenata te uz korištenje njihovih vlastitih resursa pomaže u pronalaženju rješenja u kritičnim životnim situacijama.

Edukacija iz Neuro-lingvističke psihoterapije traje 4 godine, nakon koje sudionice/sudionici koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihoterapeut/ psihoterapeutkinja. Ispunjavanjem kriterija edukacije polaznici ujedno ostvaruju pravo za stjecanje Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP), koji izdaje Europska asocijacija za psihoterapiju (EAP).

Voditeljica edukacije:

Dr. Nada Kaiser, psihoterapeutkinja, DVNLPt i HANLPt akreditirana edukatorica NLPt psihoterapije. Edukaciju provodi i tim akreditiranih NLPt psihoterapeuta – edukatora iz Njemačke, Hrvatske i drugih europskih zemalja.

Edukacija za NLPt psihoterapeuta/psihoterapeutkinju organizira se u suradnji Hrvatske asocijacije za NLPt (HANLPt) i njemačke asocijacije DVNLPt.

Veselimo se početku edukacije nove generacije polaznika i susretu s Vama!

Prijave na edukaciju:

  1. email: an.nada.kaiser@gmail.com
  2. web stranice: https://www.nlp-akademija.com/beta/ponuda-nlp-akademije/