Poziv na edukaciju
NLPt PSIHOTERAPIJA
Start 02.12.2021.

Četverogodišnja edukacija za NLPt psihoterapeuta/psihoterapeutkinju

Neuro-lingvistička psihoterapija (NLPt) je psihoterapeutska metoda koja se zasniva na NLP-u.
Koristi mnogobrojne kreativne pristupe i intervencije za dugoročni razvoj osobnosti
klijenata/pacijenata te uz korištenje njihovih vlastitih resursa pomaže u pronalaženju rješenja u
kritičnim životnim situacijama. Edukacija iz Neuro-lingvističke psihoterapije traje 4 godine, nakon koje sudionice/sudionici koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihoterapeut/ psihoterapeutkinja. Ispunjavanjem kriterija edukacije polaznici ujedno ostvaruju pravo za stjecanje Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP), koji izdaje Europska asocijacija za psihoterapiju (EAP).

Voditeljica edukacije:
Dr. Nada Kaiser, psihoterapeutkinja, DVNLPt i HANLPt akreditirana edukatorica NLPt psihoterapije. Edukaciju provodi i tim akreditiranih NLPt psihoterapeuta – edukatora iz Njemačke, Hrvatske i drugih europskih zemalja. Edukacija za NLPt psihoterapeuta/psihoterapeutkinju organizira se u suradnji Hrvatske asocijacije za NLPt (HANLPt) i njemačke asocijacije DVNLPt.

Informacije o edukaciji:
 edukacija starta 02.12.2021.
 edukacija se odvija kombinirano online/live
 ukupno trajanje edukacije 129 dana (1004 sata)

Veselimo se početku edukacije nove generacije polaznika i susretu s Vama!

Prijavite se na edukaciju