Preporuka Europske asocijacije za psihoterapiju na temu psihoterapije i religije, duhovnih praksi i ezoterijskih metoda

Temeljno pravilo preporuke jest da psihoterapeut radi isključivo u interesu klijentove dobrobiti i stoga je neetično i neprofesionalno raditi: s ciljem svog osobnog komercijalnog interesa; ili iz bilo kojeg drugog osobnog interesa, bilo da se radi o poziciji moći, nametanju vlastitih uvjerenja, promicanju bilo koje određene prakse ili metode, ili za bilo kakvu financijsku, osobnu ili seksualnu korist.

U ovo temeljno pravilo rada isključivo u interesu klijenta uključena su i pitanja duhovnosti, religije, transpersonalnih uvjerenja ili ezoterijskih praksi: nijedno od njih nema dovoljno utemeljene znanstvene osnove da bi se mogle uključiti u profesionalnu praksu psihoterapeuta. Stoga je neetično i neprofesionalno raditi uzimajući u obzir samo terapeutov religijski, ezoterijski ili duhovni sustav vjerovanja (posebice ukoliko je različit od klijentovog).

Potrebno je da psihoterapeut suspendira svoje osobne sustave vjerovanja, koliko je to god moguće u profesionalnom radu s klijentom, istovremeno prepoznajući da postoje različite situacije i aspekti u kojima to može biti teško. Međutim, kao i u svim psihološkim – emocionalnim pitanjima, klijentova osobna vjerska, duhovna i ezoterijska uvjerenja mogu biti tema rasprave bez predrasuda.

Sve ove točke obuhvaćene su općenito i detaljnije, čak i ako nisu izričito navedene, u EAP-ovoj Izjavi o etičkim načelima i EAP-ovim profesionalnim kompetencijama europskog psihoterapeuta: svi ti dokumenti dostupni su na web stranici EAP-a: www.europsyche.org.

PREUZMITE EAP preporuku – na temu psihoterapije i religije, duhovnih praksi i ezoterijskih metoda u pdf-u