U tijeku su upisi u novu edukacijsku grupu iz psihodramske psihoterapije u organizaciji Centra za psihodramu.

Program edukacije iz psihodramske psihoterapije i dječje i adolescentne integrativne psihodramske psihoterapije koji organizira Centar za psihodramu zadovoljava uvjete FEPTO-a (Federation of European Psychodrama Training Organisation), EAP-a (European Association for Psychotherapy), SPUH-a (Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske) i HKPT-a (Hrvatske komore psihoterapeuta).

Programi edukacije omogućavaju stjecanje znanja o teoriji, filozofiji i metodologiji psihodrame, teoriji i analizi uloga, usvajanje i integriranje vještina primjene psihodramskih tehnika u prethodno psihoterapijsko, radno ili edukativno iskustvo, te osnove i napredni rad s grupama, grupnu dinamiku, sociometriju i sociodramu.

Edukacija iz psihodrame započinje 2023. čim se popuni edukacijska grupa. 

Budućim psihodramskim edukantima radionica “Osnove psihodrame” uvjet  je za uključivanje u edukaciju.

Iduća radionica održat će se 22. i 23.10.2022. Više informacija i prijave za radionicu – https://www.centar-psihodrama.hr/osnove-psihodrame-uvodna-radionica-u-edukaciju-iz-psihodramske-psihoterapije-22-i-23-10-2022

Preuzmite brošuru s detaljnim uputama i smjernicama za edukaciju – SEP_siječanj_2020
Prijaviti se na edukaciju možete putem linka – https://forms.gle/VZSDcq8x1DTDuCfE8

 

Više o edukaciji: