Početak edukacije: RUJAN 2022.

Obavještavamo vas da su u tijeku upisi u novu generaciju polaznika na edukaciju iz logoterapije i egzistencijalne analize u sklopu Hrvatskog centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu – HCLEA

Prijave i upite možete poslati na: tajnistvo@hclea.hr

Četveroipolgodišnja edukacija iz logoterapije i egzistencijalne analize u sklopu Hrvatskog centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu – HCLEA zadovoljava edukacijske kriterije prema minimalnim standardima Europske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy – EAP).

HCLEA provodi program u sklopu Hrvatske udruge za logoterapiju – LOGOS, koja je član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te posjeduje akreditaciju programa pri Institutu Viktor Frankl u Beču (Austrija).

Detaljnije informacije na: https://hclea.hr/