Započeli smo s primanjem prijava za Program izobrazbe iz logoterapije – učenje na daljinu. Planirani početak izobrazbe je u veljači 2020. godine.

Program izobrazbe traje 3 (6 semestara) odnosno 4 godine (8 semestara) te zahtijeva samostalno učenje uz pomoć materijala koji će biti dostupni na sustavu/platformi za takvu vrstu učenja, uz dodatak komunikacije elektroničkom poštom, Skypeom ili telefonom te samostalno čitanje predviđene literature.

Svaka godina sastoji se od 10 modula. Predviđena dinamika izobrazbe je apsolviranje jednog modula mjesečno. Posljednja dva semestra predviđena su za supervizijski rad i logoterapijsku autobiografiju.

Program izobrazbe na daljinu sadržajno prati godišnji Program izobrazbe iz logoterapije DOBRO instituta. Više informacija na www.dobroinstitut.hr.

Detaljne informacije o samoj organizaciji nastave, načinu rada i učenja, polaganja ispita te prava i obveza između polaznika i mentora Programa izobrazbe na daljinu dostupne su na upit info@dobroinstitut.hr.